خدمات شرکت بازرگانی SBG

  • حمل و نقل بین المللی از کلیه نقاط دنیا
  • تعیین تعرفه کالا
  • ثبت سفارش
  • گشایش اعتبارات اسنادی و حواله ارزی
  • واردات قطعی و موقت
  • صادرات قطعی و خروج موقت
  • کالا رسانی سریع السیر از کلیه مبادی ورودی ، گمرکات و اسکله ها به مراکز اجرای پروژه های صنعتی و حوزه های نفتی عملیاتی در اقصی نقاط کشور
  • ایجاد تسهیلات خاص گمرکی برای پروژه های ملی و عمرانی (انبار اختصاصی)
  • ترانزیت داخلی و خارجی
  • مشاوره گمرکی در زمینه حل اختلافات میان گمرک و صاحبان کالا
  • ارائه خدمات تخلیه ، بارگیری ، انبار داری گمرکی وامکانات جابجایی و حمل و نقل محمولات و توزیع آن
  • استریپ و استافینگ و حمل کالا با کانتینر به مقصد های اعلامی
  • اخذ مجوز های مربوط به گمرکات از وزارتخانه ها
  • تخفیف تا معافیت گمرکی برای خط تولید
  • مشاوره در بارگیری و بارچینی کالا در مبداء